Μεθοδολογία

Τα φιλελληνικά έργα που έχουν καταχωρηθεί στην εφαρμογή έχουν αποδελτιωθεί και τεκμηριωθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Ο υπομνηματισμός τους αφορά τον εντοπισμό τόπων, προσώπων, γεγονότων, θεσμών κ.ά. Ο χρήστης του Ψηφιακού Άτλαντα, μετά από κάθε του αναζήτηση, μπορεί να δει αποσπάσματα των φιλελληνικών έργων, βάσει του όρου αναζήτησης, στην πρωτότυπη γλώσσα δημοσίευσης των κειμένων. Τα κείμενα διατηρήθηκαν ως είχαν, ακόμη και στην περίπτωση ανορθογραφιών ή παραφθορών, ενώ οι παραλείψεις χωρίων δηλώνονται με αγκύλες, όπως και τυχόν διορθώσεις ή προσθήκες. Η Βιβλιογραφία του Φιλελληνισμού έχει καταχωρηθεί στην εφαρμογή βάσει του έντυπου ομολόγου της: Loukia Droulia, Philhellénisme. Ouvrages inspirés par la Guerre de l’Indépendance grecque 1821-1833. Répertoire Bibliographique. Seconde édition revue et augmentée, (éd.) Al. Sfoini, Athènes, FNRS/IRH, 2017. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται με τη μορφή πλήρως τεκμηριωμένων βιβλιογραφικών λημμάτων.