Όροι χρήσης

Για όλα τα κείμενα, εκτός από ίδια τα δεδομένα, η παραπομπή μπορεί να γίνει ως εξής:
«F. R. Schack», Ψηφιακός Άτλαντας και Βιβλιογραφία Φιλελληνισμού (1821-1833), «Αναβαθμίς»-Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, <[URL κειμένου]>, τελευταία προσπέλαση: [(ημέρα).(μήνας).(έτος)].

Για τη Βιβλιογραφία του Φιλελληνισμού, σε περίπτωση πραγματοποίησης συστηματικής έρευνας (π.χ. μεταφράσεις, επανεκδόσεις κτλ.), η παραπομπή μπορεί να γίνει με συμπεριληπτική μνεία ως εξής:
“Η έρευνα πραγματοποιήθηκε βάσει των δεδομένων της Βιβλιογραφίας του Φιλελληνισμού από την ψηφιακή εφαρμογή Ψηφιακός Άτλαντας και Βιβλιογραφία Φιλελληνισμού (1821-1833), «Αναβαθμίς»-Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, <[URL Βιβλιογραφίας Φιλελληνισμού]>, τελευταία προσπέλαση: [(ημέρα).(μήνας).(έτος)].”