Ο Ψηφιακός Άτλαντας και η Βιβλιογραφία του Φιλελληνισμού αποτελούν πολυδύναμα εργαλεία, τα οποία μπορούν να τεκμηριώσουν την έρευνα, ενώ προβάλλουν το φιλελληνικό κίνημα στις ποικίλες διαστάσεις και εκφάνσεις του μέσα στον χρόνο.