Το έργο

Ο Ψηφιακός Άτλαντας και η Βιβλιογραφία του Φιλελληνισμού αναπτύχθηκαν ως εφαρμογές στο πλαίσιο του προγράμματος Αναβαθμίς, προσφέροντας πρόσβαση σε ιδιαίτερες πτυχές του φιλελληνικού κινήματος, το οποίο, ως γνωστόν, συνέβαλε τα μέγιστα στην Ελληνική Επανάσταση όσο και στα πρώτα χρόνια ζωής του νεότευκτου κράτους, αποτελώντας ορόσημο για την ιστορία του 19ου αιώνα. Ο Ψηφιακός Άτλαντας και η Βιβλιογραφία του Φιλελληνισμού αποτελούν δύο συμπληρωματικά μεταξύ τους εργαλεία έρευνας και στοχεύουν στην τεκμηρίωση της ιστορικής έρευνας. Απευθύνονται κυρίως στην επιστημονική και την εκπαιδευτική κοινότητα, σκοπεύοντας στην ανοικτή πρόσβαση στο ιστορικό παρελθόν καθώς και στη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Στόχος της εφαρμογής είναι η διαρκής ανατροφοδότησή της, προκειμένου την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και ποιοτικότερη διασύνδεση των ανθρώπων, των τόπων και των γεγονότων που στοιχειοθετούν το φιλελληνικό φαινόμενο.