Ερευνητική ομάδα

Υπεύθυνος ερευνητής: Γιώργος Τόλιας, Διευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ
Επιστημονικοί συνεργάτες: Αλεξάνδρα Σφοίνη, Κύρια ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ, Άννα Αθανασούλη και Παναγιώτης Ελ Γκεντί, υποψήφιοι διδάκτορες
Συνεργαζόμενοι φορείς: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Μουσείο Μπενάκη, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών